Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Veel gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, hebben de zorg voor kinderen en jongeren nog altijd niet goed voor elkaar. De wachtlijsten voor jeugdhulp lopen op en integrale hulp komt maar moeizaam tot stand, concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van eigen onderzoek.

De decentralisatie van de jeugdhulp zou moeten leiden tot snellere, meer samenhangende en gepaste hulp aan jongeren. Door vermindering van de administratieve regeldruk zou meer ruimte ontstaan voor psychologen, pedagogen en psychotherapeuten. "Het tegenovergestelde lijkt te worden bereikt'', stelt het NIP.

Bij bijna 60 procent van de professionals met een wachtlijst is sprake van een langere aanmeldwachttijd dan nog als 'redelijk' kan worden aangemerkt. Dat is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar.

Vanmorgen bleek uit berichtgeving van de Volkskrant dat ook de forensische jeugdhulp tegen wachtlijsten aanloopt. Jongeren die verplichte therapie opgelegd krijgen moeten soms een jaar wachten op deze vorm van hulp

Door: ANP en Redactie Nationale Zorggids