Foto: Romina.cialdella

Voor de bestraling van kinderen met protonen geldt als voorwaarde dat deze behandeling alleen in een ziekenhuis gegeven mag worden. De Gezondheidsraad adviseert de minister van volksgezondheid om dit vereiste te behouden. Volgens de raad moet het gaan om een ziekenhuis dat beschikt over alle voorzieningen om optimale zorg te bieden aan deze kinderen. Dat meldt de Gezondheidsraad. 

In Nederland zijn er vier centra die een vergunning hebben gekregen om een voorziening te bouwen voor protonentherapie. Twee daarvan zijn al gebouwd, in Groningen en Delft. Maastricht verwacht in de loop van dit jaar operationeel te zijn. De vierde (Amsterdam) is nog niet begonnen.

De vraag aan de raad was of de huidige vergunningvoorwaarde gehandhaafd moet worden dat alleen kinderen behandeld mogen worden als de protonenbunker op het ziekenhuisterrein ligt. Een deel van de kinderen moet bij protonenbestraling in slaap worden gebracht, omdat de behandeling absoluut stilliggen vereist. Bij een narcose bestaat altijd een klein risico dat er iets misgaat en acute opname op een intensive care nodig is. Dat blijft volgens de raad een argument om deze behandeling alleen op een ziekenhuisterrein te geven: de ic is dan dichtbij.

Maar veiligheid vormt volgens de raad slechts één element van optimale zorg. Die vraagt daarnaast behandeling in een multidisciplinair behandelcentrum, waar een vast team klaarstaat voor de kinderen en hun ouders en goede psycho-sociale begeleiding aanwezig is. Protonentherapie zou alleen toegestaan moeten worden in ziekenhuizen die aan al deze voorwaarden voldoen.

Als het advies van de raad gevolgd wordt, zou Delft vanwege de locatie buiten het ziekenhuisterrein niet in aanmerking komen om kinderen te behandelen. Groningen wel, gezien de locatie op het ziekenhuisterrein en de beschikbare expertise en infrastructuur. Of Maastricht zou voldoen aan de voorwaarden kan de raad op dit moment niet beoordelen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids