Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Zorgaanbieders in Noord-Holland-Noord gaan intensief onder één dak samenwerken om snel hulp te bieden in crisissituaties waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn. De wethouders Jeugd van achttien gemeenten in Noord-Holland Noord tekenden daarvoor vorige week een overeenkomst. Dat meldt het ministerie van volksgezondheid. 

De Bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd start per 1 juli 2018. Vanaf dat moment is er voor alle crisissituaties waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn één telefoonnummer 24/7 bereikbaar. In situaties waarin de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van een jeugdige en of zijn of haar gezin plotseling ernstig ontregeld raakt, kan de nieuwe integrale crisisdienst snel, adequaat en integraal de hulpvraag aanpakken.

Tot nu toe hadden de achttien gemeenten van Noord-Holland Noord hun eigen toegang naar de crisishulp geregeld via verschillende meldpunten en zorginstellingen. Op dit moment constateren de gemeenten en zorgorganisaties dat het nu nog teveel tijd kost om bij het juiste meldpunt te komen.

Deze opzet voor een crisisdienst is uniek voor Nederland, zegt de Hoornse wethouder Nel Douw op Hoorngids.nl. “De gemeenten bundelen zo de krachten om inwoners te helpen die veel baat hebben bij snelle actie. Bovendien brengen we de juiste expertise samen om te voorkomen dat de hulp versplintert of niet op elkaar aansluit. De opzet voor de crisisdienst is in nauwe samenwerking met de zorginstellingen tot stand gebracht en daar zijn wij heel trots op.”

Door: Redactie Nationale Zorggids