Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft ingestemd met het plan om de uitvoering van jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voortaan zelf te doen. Daarmee wordt de zelfstandige organisatie Geynwijs onderdeel van de gemeente. Geynwijs kon de afgelopen jaren de drukte niet aan en kampte met enorme wachtlijsten. Door de organisatie nu onder te brengen bij de gemeente, hopen de raadsleden dat de zorg soepeler verloopt. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Het regende de afgelopen twee jaar klachten over de instelling, waar onder andere lange wachttijden waren. Ook zou de werkwijze te traag en de bureaucratisch zijn. Van de cliënten was ongeveer 30 procent niet te spreken over de geleverde diensten. Dit zou volgens het college in Nieuwegein onacceptabel zijn en daarom is nu actie ondernomen.

De gemeente kan nu een vinger aan de pols houden en bijsturen waar dat nodig is. Echter zijn niet alle raadsleden van Nieuwegein blij met de nieuwe oplossing. “Dat er nu iets gaat gebeuren is toe te juichen, maar we hebben totaal geen idee wat er gaat gebeuren”, zegt Bakhtali van partij Nuwegein. De Beer van GroenLinks vreest dat de gemeente mogelijk de onafhankelijkheid van de medewerkers kan afpakken, bijvoorbeeld door aan te sturen op zo min mogelijke zorgverlening.

Toch zijn de meeste raadsleden het er wel over eens dat dit de beste oplossing is om de jeugdzorg en de Wmo weer op de rit te krijgen. De problemen zijn ook deels ontstaan door een verkeerde inschatting van het aantal hulpvragen dat Geyswijs zou moeten behandelen. “We hebben ons daarin vergist”, aldus wethouder Adriani van de PvdA.

Door: Redactie Nationale Zorggids