Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Jongeren in een residentiële instelling die kampen met depressiviteit hebben geen baat bij de groepsinterventie Op Volle Krachten. Al vermindert de interventie de depressieve klachten niet, het piekeren van de jongeren neemt er wel zichtbaar door af, ziet ontwikkelingspsycholoog Martine Weeland van de Radboud Universiteit. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Jongeren in een residentiële instelling zitten daar omdat ze bijvoorbeeld gedragsproblemen hebben, agressief zijn of impulsief gedrag vertonen. Zitten ze er voor langere tijd, dan is er een kans dat zij een depressie of angstklachten ontwikkelen. Die kans is vooral bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) aanwezig en daarom bekeek Weeland het effect van Op Volle Krachten op deze jongeren.

Om effectief te zijn, moet de interventie Op Volle Kracht enkele grote aanpassingen realiseren. Daarnaast moet er echt ingespeeld worden op het individu en niet op algemene behoeften. Pas dan kan de interventie als effectief worden beschouwd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids