Normal_jeugdzorg

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar. In sommige gevallen zou de leeftijd zelfs verhoogd moeten worden naar 23 en er is meer ruimte nodig voor maatwerk. Dit vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Als het aan de RVS ligt, staat jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en kunnen jongeren vanaf hun zestiende aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet. Laat de zorg daarnaast aansluiten op de belevingswereld van jongeren, aldus de RVS in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’. 

Pauline Meurs, voorzitter RVS: “Met dit advies wil de RVS zoveel mogelijk obstakels rondom leeftijdsgrenzen wegnemen. Idealiter stopt de zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongeren op het moment dat zij zelfstandig zijn en niet op basis van een leeftijdsgrens, die ook nog eens te vroeg komt.”

“Het verhogen van de bovengrens van de jeugdhulpplicht is daarom de eerste noodzakelijke stap richting een betere positie voor kwetsbare jongeren. De huidige grens van 18 jaar is daar niet toereikend genoeg voor. Met het verhogen van deze grens hebben kwetsbare jongeren langer een vangnet, waarmee voorkomen kan worden dat ze in een neerwaartse spiraal terechtkomen van sociale of psychische problemen, schulden, criminaliteit of dakloosheid”.

De tweede aanbeveling van de RVS houdt in dat jeugdhulp vanaf het zestiende levensjaar voor een groot deel gericht moet zijn op het behalen van ‘levensdoelen’. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om zelfstandig wonen, maar ook het hebben van werk, het volgen van een opleiding, of het behalen van een startkwalificatie. Het richten op ‘ levensdoelen’ vraagt om een actieve en gerichte inzet van professionals waarbij zij al vanaf 16 jaar met jongeren om tafel gaan om een plan voor de toekomst te maken dat bij hen past.

Door: Redactie Nationale Zorggids