Normal_kinderen_sport_sportdag

Tijdens het WK Handboogschieten in Den Bosch heeft sportminister Bruno Bruins bekendgemaakt dat er al 174 gemeenten aan de slag gaan met een lokaal sportakkoord. Een jaar na het ondertekenen van het nationale sportakkoord zijn sportverenigingen, scholen en het bedrijfsleven samen aan de slag om lokale en regionale sportakkoorden te sluiten. Dit meldt Rijksoverheid.

Minister Bruno Bruins (Sport): “Geweldig om te zien dat al 174 gemeenten aan de slag gaan met een lokaal sportakkoord. Ik wil ook alle andere gemeenten, sportverenigingen, scholen en het bedrijfsleven oproepen om aan de slag te gaan met een lokaal of regionaal sportakkoord. Een mooi voorbeeld is het in maart gesloten Zeeuws Sportakkoord, waardoor nu alle kinderen in Zeeland getest gaan worden op hun motorische vaardigheden.”
 

Resultaten na één jaar sportakkoord

  • Bijna 900 sportverenigingen gaan dankzij 87 miljoen aan subsidies van VWS aan de slag om hun sportaccommodaties te verbeteren en te verduurzamen.
  • Meer dan 150 projecten zijn ingediend op de prijsvraag om buitenspelen en bewegen voor kinderen te stimuleren. De winnaars krijgen ieder 40.000 euro en worden eind juni bekendgemaakt en kunnen dan hun project gaan uitvoeren.
  • Er zijn ruim 5000 buurtsportcoaches actief in heel Nederland, die zich iedere dag inzetten om mensen te laten sporten en bewegen.
  • De regeling voor sportverenigingen om gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen vragen voor hun vrijwilligers is gecontinueerd. In 2018 zijn er meer dan 150.000 VOG’s in de sport aangevraagd.
  • 20 sportbonden zijn met financiële hulp van VWS aan de slag om een plan te ontwikkelen om alle verenigingen aantrekkelijk te houden voor de toekomst. 
 
Door: Nationale Zorggids