Normal_ggz__jeugdhulp_jeugd_ggz__psychiatrie__psychologie

De gemeente Zutphen loopt vooruit op landelijke besluitvorming voor het ontwikkelen van een lokaal team.  Deze week is de aftrap gegeven met zeventig professionals van veertien verschillende jeugdzorgorganisaties en de gemeente Zutphen om aan de slag te gaan met lichte hulp. Het betreft een vierjarige pilot op basis van subsidie. Dit betekent strategisch partnerschap en samenwerken op basis van vertrouwen. Dit meldt Zutphen.

Bijna twee jaar lang zijn partijen en de gemeente met elkaar in gesprek geweest en is er nagedacht hoe dit er uit moest komen te zien voor de Zutphense inwoners. 

Jeugdhulp

Lichte hulpverlening helpt kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers om dichtbij huis gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Verschillende organisaties werken vanuit een lokaal team samen om goede ondersteuning te bieden.
 
Lichte jeugdhulp is toegankelijk en laagdrempelig zonder indicatie van de gemeentelijke toegang. Wel vindt er een deskundige inschatting van de mogelijke hulpvraag plaats. Zo worden gezinnen direct geholpen zonder een bureaucratisch proces. Zutphen zet daarnaast in op meer verbinding en samenhang tussen preventie, lichte hulp en de specialistische zorg. Het lokale team werkt daar waar inwoners zijn; in de wijk, op scholen en bij sportverenigingen. 

Trots

Wethouder Jasper Bloem: "Ik ben enorm trots dat we na een intensieve voorbereiding echt van start gaan. De handtekeningen staan symbolisch op het bord. Daarmee hebben we ons verbonden aan een 4-jarige pilot en strategisch partnerschap. De aanbieders hebben daardoor meer zekerheid over hun budget en te leveren capaciteit.
 
Door zorg op deze manier in te richten voorkomen we dat lichtere problemen zwaar of complexer worden. En we willen voorkomen dat inwoners lang moeten wachten op juiste zorg. De gemeentelijke toegang krijgt meer ruimte en tijd om zich te richten op vragen van inwoners die complexer zijn en meer regie vragen. Inmiddels is vanuit meerdere gemeenten in het land interesse voor onze aanpak. Echt iets om met z’n allen trots op te zijn!"
 
Door: Nationale Zorggids