Normal_vaccin_inenten_vaccineren

Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Voorlopige cijfers voor jonge kinderen laten zelfs een lichte stijging zien. Dat staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018, meldt RIVM. 

Landelijke vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. 92,4 procent van de kinderen heeft op 2-jarige leeftijd de DKTP-vaccinaties gehad, 92,9 procent de BMR-vaccinatie. Van de kinderen geboren in 2016 heeft 90,2 procent volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat zij alle vaccinaties volgens het schema hebben ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Positief is dat de voorlopige vaccinatiegraad onder jongere geboortecohorten (groepen personen die allemaal eenzelfde periode zijn geboren) voor onder andere BRM en DKTP bij zuigelingen in maart 2019 iets hoger ligt dan de voorlopige vaccinatiegraad rond dezelfde tijd vorig jaar.

Vaccinatiegraad HPV stabiel

Ook de landelijke vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met 45,5 procent gelijk aan het jaar ervoor. Dat cijfer ligt nog hoger (48,5 procent) wanneer we ook de vaccinaties meenemen die na de 14e verjaardag zijn gegeven. De voorlopige vaccinatiegraad voor meisjes geboren in 2005 ligt op dit moment ruim 3 procent hoger dan rond dezelfde tijd vorig jaar voor meisjes geboren in 2004. 

Hoge vaccinatiegraad tegen meningokokkenziekte 

In 2018 kregen 103 mensen meningokokkenziekte W, in 2017 waren dat er 80. Vanwege deze stijging is de vaccinatie tegen meningokokken C voor baby’s in 2018 uitgebreid met meerdere typen, waaronder meningokokken W. In 2018 werd uit voorzorg begonnen met het vaccineren van jongeren, en kreeg als eerste een deel van de jongeren die in 2004 zijn geboren een uitnodiging voor een meningokokken ACWY-vaccinatie. De voorlopige landelijke deelname onder jongeren aan deze nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (87 procent).

Vaccinatiegraad van 95 procent of hoger

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid spreekt van positieve signalen, maar benadrukt ook dat het werk nog niet gedaan is. “Ik hang de vlag pas uit als we weer stabiel terug zijn op een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger.”

Door: Nationale Zorggids en ANP