Normal_euro_geld

De provincie Gelderland is het niet eens met een geaccordeerde constructie voor gemeenten om in de meerjarenbegroting extra geld van het rijk te veinzen voor de jeugdzorg. Hiertoe hebben gemeenten toestemming gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en provinciale toezichthouders voor de jaren 2022 en 2023. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Leidschendam-Voorburg, Stadskanaal en Enschede vinden dat de constructie een schijnwerkelijkheid creëert. Toch gaan ze er wel gebruik van maken. Zoetermeer twijfelt nog. De provincie Gelderland kan zich niet vinden in de afspraken en de provincie Overijssel zal zich aan de nieuwe richtlijn houden, maar vrezen het ergste voor de positie van de gemeenten.

Extra budget tot en met 2021

Tot en met 2021 krijgen een totaal jeugdhulpbudget van 1 miljard euro. Dit jaar staat het beschikbaar gestelde bedrag op 400 miljoen en de twee jaren die erop volgen komt er jaarlijks 300 miljoen euro vrij. Vanaf 2022 wordt bekeken of gemeenten extra geld voor jeugdhulp nodig en beslist het volgende kabinet over een eventueel structurele tegemoetkoming.

Sluitende begroting

In de tussentijd mogen gemeenten hun meerjarenbegroting sluitend maken door te doen alsof er voor 2022 en 2023 ook 300 miljoen euro beschikbaar is gesteld. “Indien gemeenten voor de jaren 2022 en 2023 gebruik willen maken van een stelpost om een sluitende meerjarenraming te presenteren, accepteert de toezichthouder deze tot een maximum van (het meest actuele beeld van het gemeentelijk aandeel) 300 miljoen euro voor 2021”, zo staat het in de afspraken.

Overigens is er een belangrijke voorwaarde verbonden aan het toestaan van dit boekhoudtrucje: gemeenten moeten hun uiterste best doen om de jeugdzorgkosten te beteugelen. 

Door: Nationale Zorggids