Normal_hugo_de_jonge

Nu minister Hugo de Jonge de petitie van 150 gemeenten voor een groter jeugdzorgbudget heeft afgewezen, zijn de colleges van burgemeester en wethouders teleurgesteld. Zij vinden de reactie van de zorgminister kortaf en onterecht. De minister vindt daarentegen al genoeg te hebben toegezegd: hij stelt voor de komende drie jaar een miljard euro extra beschikbaar voor gemeenten. Ook komt er aanvullend onderzoek naar structureel extra budget. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen spreekt namens de 150 colleges en vindt is teleurgesteld in de tegemoetkoming van een miljard euro die in drieën wordt verdeeld. “Dat betekent dat het extra geld jaarlijks rond de 8 procent van de uitgaven compenseert. In Friesland kennen gemeenten een tekort op de jeugdzorg van 30 procent.” Gemeenten hebben jaarlijks 300 miljoen euro te besteden, maar dat is volgens Zoetendal absoluut niet voldoende. 

Door: Nationale Zorggids