Transgenderzorg Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

Vandaag start, na gedegen voorbereiding, de polikliniek voor Geslacht & Gender van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis met het bieden van transgenderzorg aan kinderen en jongeren tot en met 15 jaar. Naar verwachting kunnen circa 140 kinderen en jongeren een behandeling starten in het eerste jaar. Dit meldt Radboudumc.

De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van het samenstellen van multidisciplinaire teams, scholing en een efficiënte inrichting van de organisatie in zorgpaden. Er wordt in samenwerking met netwerkpartners hoogspecialistische persoonsgerichte zorg en begeleiding geboden aan kinderen en jongeren met genderincongruentie. Genderincongruentie is de ervaring dat het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij hoe je je voelt. We streven ernaar om volgend jaar ook zorg voor volwassenen aan te bieden. Radboud is in gesprek met Rijnstate in Arnhem om samen deze transgenderzorg voor volwassenen aan te bieden.

Waarom Radboudumc?

Het aantal mensen dat in Nederland specialistische hulp zoekt voor genderincongruentie is de laatste jaren fors gestegen. Dit heeft geleid tot een behoorlijke toename van de wachtlijsten bij het kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en het UMCG in Groningen. Het ministerie van VWS heeft het Radboudumc gevraagd om deze zorg ook aan te gaan bieden om de druk op de wachtlijsten te verlichten.

Het Radboudumc is internationaal erkend als expertisecentrum voor zorg aan mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling (Disorders/Differences in Sex Development (DSD). Met het in huis halen van transgenderzorg is het expertisecentrum nu uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender. De aanwezige expertise en werkwijze in het Radboudumc maakt uitbreiding naar transgenderzorg een logische ontwikkeling.

Multidiscplinaire behandeling gericht op behoefte van kind, jongere en ouders

Dr. Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloog en centrumcoördinator geeft aan dat er met netwerkpartners en met hulp van veel ervaringsdeskundigen in de klankbordgroep en de patiëntenverenigingen Transvisie en TNN hard is gewerkt om de zorg goed in te richten voor kinderen en jongeren met genderincongruentie. Er wordt kind- en familiegericht gewerkt in multidisciplinaire teams. Zorgverleners stemmen de zorg af op de behoefte van het kind of de jongere en ouders, en richten het begeleidings- en behandeltraject ook zo in. 

Dr. Chris Verhaak, klinisch psycholoog: "Het is belangrijk om de zorg af te stemmen op de behoefte van het kind of jongere en de ouders. Hiervoor hebben we ook op psychologisch gebied alle kennis in huis." Ook op psychologisch gebied wordt er samengewerkt met netwerkpartners, zoals de Mutsaersstichting. Met netwerkpartner Karakter werkt Radboudumc samen om eventuele vragen op het gebied van de psychiatrie vanaf het begin af aan te kunnen onderzoeken. Verhaak: "Zo kunnen we alle zorg zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen. We kijken daarbij samen met ouders naar wat het kind of de jongere nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen."

Door: Nationale Zorggids