Noodopvang voor kwetsbare kinderen

Scholen, jeugdzorg, sociale teams, gemeenten en kinderopvangcentra werken samen aan noodopvang voor kwetsbare kinderen. Een complexe taak, die veel vragen oproept: welk kind komt wel in aanmerking en welk niet? Hoe kunnen we het veilig houden voor kinderen? Zijn alle kwetsbare kinderen wel in beeld? Dit meldt het Dagblad van het Noorden. 

Vorige week bleek dat 5200 leerlingen niet in beeld zijn. Er zijn veel zorgen over de toename van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Doordat veel kwetsbare kinderen niet in beeld zijn, is het moeilijk opvang voor hen te regelen. 

Noodopvang voor kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties

Jeugdzorg, sociale teams, scholen en kinderopvangcentra werken nu overal aan noodopvang voor de meest kwetsbare kinderen. Volgens Maria Kooi, schoolmaatschappelijk werker in Emmen, gaat het vooral om kinderen in onveilige thuissituaties: "Waar relatieproblemen spelen, schulden, werkloosheid, psychiatrische problemen of huiselijk geweld. Of als thuiswerken en zorg voor kinderen niet samen gaat. Gedrags- of ontwikkelingsstoornissen van kinderen verergeren vaak bij het wegvallen van vaste structuur."

Noodopvang voor de meest kwetsbare kinderen

Maar welke kinderen komen in aanmerking? In Groningen maken sociale teams en scholen samen die beslissing. Mirjam Feddema van WIJ Groningen: "Het is elke keer een lastige afweging. Noodopvang is er alleen voor gezinnen waarvan we denken: als het nog langer duurt trekken ze het echt niet." In Groningen zitten honderdtien kinderen in de noodopvang, in scholen en bij kinderdagverblijven.

Gezondheidsrisico's in opvang van kinderen uit speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs komt ook andere problemen tegen. Hier komt de gezondheid van personeel in het geding omdat er lang niet altijd anderhalve meter afstand kan worden gehouden tot de kinderen, bijvoorbeeld wanneer kinderen verschoond moeten worden of bij het in- en uitstappen van de taxi.

Door: Nationale Zorggids