Normal_pexels-kat-jayne-568027

Uit onderzoek blijkt dat in de eerste maanden van de coronacrisis gemiddeld 15 jongeren per dag naar de Kindertelefoon belden. In vergelijking met de twee voorgaande jaren zijn in de maanden april, mei en juni van 2020 aanzienlijk meer gesprekken gevoerd over incest, verwaarlozing en huiselijk geweld. Door het coronavirus zaten heel veel ouders en kinderen in die maanden thuis. Dit meldt Metro. 

De gegevens uit het onderzoek zijn gebaseerd op 3455 casussen: geanonimiseerde chats en forumtopics. Uit de gegevens blijkt dat ruim veertig procent van de kinderen iemand in vertrouwen heeft genomen, voordat er naar de Kindertelefoon werd gebeld. Toch voelden deze kinderen zich lang niet altijd serieus genomen of gehoord. 

Drempel

Al jaren praat De Kindertelefoon met kinderen van 8 tot 18 jaar, via de telefoon of chat. Kinderen kunnen in het vertrouwen praten over onderwerpen die gevoelig liggen en waarover ze niet kunnen of durven spreken in hun eigen omgeving. Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon, geeft aan dat kinderen over een drempel moeten voordat ze bellen. Ze kampen vaak met angst- en schaamtegevoelens.

Vooral meisjes

Afgelopen jaar gingen veel onderwerpen over incest en huiselijk geweld. Uit het onderzoek blijkt dat vooral meisjes (13-15 jaar) hierover belden en chatten. In de maanden na juni nam het aantal telefoontjes weer af. Kijkend naar het grotere plaatje, zijn december en januari de maanden waarin het meest contact wordt opgenomen over deze onderwerpen.

Verschillende gevolgen

Kinderen ervaren verschillende gevolgen van huiselijk geweld en mishandeling. Zo leven veel kinderen in angst en zijn ze bang om hulp te zoeken. Ook geven kinderen aan zich te schamen en verdrietig te zijn. Uit de gesprekken via de chats blijkt dat 9 procent van de kinderen kampt met depressieve gevoelens en 13 procent geeft aan wel eens te denken aan zelfdoding.

Week tegen Kindermishandeling

In deze Week tegen Kindermishandeling is er extra aandacht voor dit grote probleem. Het is cruciaal dat kinderen hun verhaal kwijt kunnen, iemand in vertrouwen kunnen nemen en de juiste hulp krijgen. De Kindertelefoon heeft een forum waar jongeren met elkaar kunnen praten en elkaar kunnen helpen.


Door: Nationale Zorggids