Normal_jeugdzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht recent vier JeugdzorgPlus-locaties van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Er komen namelijk al langer signalen binnen dat de kwaliteit van de instellingen in heel Nederland onder druk staat. Zo bestaat een terkort aan ervaren, deskundig personeel, is het verloop onder medewerkers groot, de doelgroep is divers en complex en de doorstroom van jongeren naar vervolgvoorzieningen stagneert. Volgens de IGJ heeft de organisatie een duidelijke visie op de ontwikkeling van JeugdzorgPlus en is duidelijk te zien dat de noodzakelijke verbeteringen vorm krijgen, want er zijn nog wat verbeteringen nodig. Dit meldt IGJ. 

Bij Horizon-locaties Bergse Bos in Rotterdam, Hestia en Hand in Hand in Alphen aan den Rijn en Antonius in Bakkum kwamen inspecteurs langs. Daarnaast loopt bij ’t Anker in Harreveld een toezichttraject over het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Onvoldoende geschoold personeel

Op alle locaties zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen verschillen deels per locatie. Voorbeelden zijn de inzet van onvoldoende geschoold personeel, een leefomgeving die niet schoon, passend en veilig genoeg is en te weinig mogelijkheid voor jeugdigen om een zo gewoon mogelijk leven te leiden met onderwijs en vrijetijdsbesteding. Daarnaast heeft de inspectie veel aandacht voor het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen de JeugdzorgPlus.

Verbeterplannen

De IGJ ziet dat iHUB, waar Horizon onderdeel van is, een visie heeft op de ontwikkeling van JeugdzorgPlus gericht op de zorg, het onderwijs en de thuissituatie. Zo neemt iHUB initiatieven om waar mogelijk plaatsing in de JeugdzorgPlus te voorkomen of te verkorten. De organisatie heeft concrete plannen en voldoende middelen om de positieve ontwikkelingen binnen de bezochte locaties te versterken en verbeteringen te realiseren. Het is nu aan de IGJ om de afzonderlijke verbeterplannen te beoordelen.

Door: Nationale Zorggids