Normal_pexels-porapak-apichodilok-366666

Kinderarts-intenisvist Joke Kieboom en haar collega’s van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG en van het Amsterdam UMC maken zich zorgen over het aantal verdrinkingen onder kinderen de afgelopen tien jaar: dit is namelijk niet afgenomen, terwijl de decennia daarvoor wel sprake was van een dalende lijn. De vrees is dat door de coronamaatregelen deze zomer meer kinderen risico lopen op verdrinking. In de afgelopen tien jaar vonden in Nederland jaarlijks gemiddeld 78 verdrinkingen – met en zonder dodelijke afloop – van kinderen plaats. Dit meldt het UMCG. 

Verdrinking blijft een belangrijke oorzaak van overlijden van kinderen. Het aantal kinderen dat overlijdt na verdrinking wordt jaarlijks geregistreerd door het CBS. Tot nu toe was echter onbekend hoeveel kinderen in Nederland jaarlijks ‘verdrinken’ zonder dodelijke afloop, de zogenaamde bijna-verdrinking. Uit het onderzoek blijkt dat er in de afgelopen tien jaar geen sprake is van een afname van het totaal aantal verdrinkingen en ook niet van het aantal overlijdens als gevolg daarvan.

Gevolgen van een verdrinkingsongeval

Eén op de zes kinderen dat hulp nodig heeft na een verdrinkingsongeval overlijdt aan de gevolgen hiervan. Bijna één op de drie komt na verdrinking terecht op de kinder-intensive care. Meer dan de helft van de kinderen die overlijden na verdrinking, overlijdt voor aankomst in het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp, omdat de reanimatie niet succesvol was.

Blijvend hersenletsel

Driekwart van de kinderen die een verdrinking doormaakt is tussen de 0 en 5 jaar oud. Nagenoeg 90 procent is tussen 0 en 10 jaar oud. Juist in de groep 0 tot 10 jaar worden vaker bijna-verdrinkingen gerapporteerd dan bij volwassenen. “Het is wrang om te zeggen, maar wij kunnen de kinderen die na een bijna-verdrinking op de intensive care terechtkomen dikwijls niet meer beter maken, omdat de hersenen al te ernstig zijn beschadigd door het langdurige zuurstofgebrek. Sommige kinderen die uiteindelijk overleven, houden blijvend hersenletsel over”, zegt Kieboom.

Mogelijk zwemachterstand door coronamaatregelen

De onderzoekers roepen ouders met klem op om ervoor te zorgen dat hun kind leert zwemmen en de zwemvaardigheid regelmatig onderhoudt, en om kinderen die nog niet kunnen zwemmen extra goed in de gaten houden. Ook vragen ze deze zomer extra aandacht voor kinderen van 5 tot 7 jaar. Door de coronamaatregelen hebben zij mogelijk een achterstand in zwemles en in zwemveiligheid opgelopen.

Door: Nationale Zorggids