Normal_geld1

De Noord-Brabantse gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout doen onderzoek naar onrechtmatige kosten in de jeugdzorg. Het blijkt namelijk dat bij 90 procent van de tot nu toe onderzochte jeugdzorgaanbieders fouten zijn gemaakt bij het indienen van declaraties. Inmiddels heeft de gemeente Breda al 2,5 miljoen euro teruggevorderd bij instellingen in de buurt. Dit meldt BN DeStem. 

Meestal gaat het niet om bewuste fraude, maar zijn echte fouten gemaakt omdat jeugdzorgaanbieders te maken hebben met een complex systeem waarin ook geregeld wijzigingen plaatsvinden. “We hebben geen echte fraudegevallen ontdekt. We kijken echter wel of er sprake is van verwijtbaar gedrag. In sommige gevallen hebben we tegen een aanbieder gezegd dat hij zelf ook aan de bel kan trekken als hij ziet dat de kosten oplopen”, zegt jeugdzorgwethouder Marianne de Bie van de gemeente Breda.

Leerproces

Binnen het onderzoek dat nu plaatsvindt, controleren gemeenten of een cliënt echt een afspraak heeft gehad. Zo niet, dan is er mogelijk sprake van onbewuste declaratie. Voor de gemeenten is het ook een leerproces, zegt De Bie. Het kan zijn dat het inkoopcontract en budget niet duidelijk genoeg zijn voor de aanbieders, of dat er aan bepaalde eisen niet kan worden voldaan. “Daar leren wij ook van.”

De regio telt 250 jeugdzorgaanbieders, waarvan er tot nu toe 20 zijn onderzocht. Het is de bedoeling dat in vier jaar tijd alle instellingen zijn onderzocht. De meeste zorgverleners snappen gelukkig waarom gemeenten dit onderzoek uitvoeren, aldus de wethouder.

Door: Nationale Zorggids