Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

In de eerste zes maanden van 2021 kregen 380.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is één op de twaalf Nederlandse jongeren. Het percentage jongeren dat jeugdzorg krijgt verschilt sterk per gemeente. Volgens de voorlopige schatting is het aantal jongeren dat in het eerste halfjaar jeugdzorg kreeg met 0,6 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Dit meldt CBS. 

Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bijna 89 procent van hen, 368.000 jongeren, kregen alleen jeugdhulp. Van de 37.000 jongeren met jeugdbescherming kreeg in dezelfde periode ruim 77 procent ook jeugdhulp. Hetzelfde gold voor bijna de helft van de 7.000 jongeren metjeugdreclassering.

Grote verschillen per gemeente

Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De percentages jongeren met jeugdzorg verschillen sterk tussen gemeenten. In de Staphorst, Vlieland, Westvoorne, Raalte en Urk kreeg in de eerste zes maanden van 2021 minder dan 5 procent van de jongeren jeugdzorg. In Tiel, Veendam en Heerde was het aandeel jongeren met jeugdzorg groter dan 12,5 procent. Sociaaleconomische omstandigheden spelen hierin een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg.

Door: Nationale Zorggids