Normal_kinderpsychiater__jeugdpsychiater

Medewerkers in de Jeugdzorg leggen op donderdag 11 november het werk neer. In Utrecht trekken honderden jeugdzorgverleners in een lichtjestocht naar het hoofdkantoor van Jeugdzorg Nederland. Ze willen een betere cao. Vakbond FNV Zorg & Welzijn verwacht dat er hierna meer acties volgen. Dit meldt FNV. 

De actie volgt nadat woensdag het ultimatum afliep van de vakbonden aan de werkgevers, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en aan alle afzonderlijke gemeenten.

Situatie jeugdzorg is alarmerend

De situatie in de jeugdzorg is alarmerend, zegt FNV. Vanwege torenhoge werkdruk is er een schreeuwend personeelstekort en lopen wachtlijsten voor jongeren en kinderen die dringend hulp nodig hebben steeds verder op. In sommige gevallen wordt al gesproken over een Code Zwart, omdat suïcidale kinderen niet eens meer op een wachtlijst geplaatst kunnen worden.

1,9 miljard voor jeugdzorg

FNV Zorg & Welzijn strijdt, samen met de jeugdzorgmedewerkers, voor goede afspraken in de cao over het terugdringen van de torenhoge werkdruk en een beter salaris. FNV-bestuurder Maaike van der Aar: “Daarmee wordt het werken in de jeugdzorg aantrekkelijker.”

Belangrijke inzet is ook dat de 1,9 miljard euro, die het Rijk voor volgend jaar aan de gemeenten beschikbaar stelt voor jeugdzorg, ook daadwerkelijk aan dat doel wordt besteed. Omdat het geld niet is geoormerkt, dreigt een groot deel van dit bedrag door gemeenten gebruikt te worden voor hele andere doeleinden.

Lichtjestocht

De lichtjestocht op 11 november is de aftrap van een mogelijk langer actietraject. Van der Aar: “Het is enorm teleurstellend dat dit nodig is, maar we zien geen andere opties. Zowel Rijk, gemeenten als brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland wijzen naar elkaar, maar er gebeurt helemaal niets om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. En ondertussen mogen de ruim 32.000 medewerkers de brokken proberen te lijmen en zijn ook kinderen en ouders de dupe. Onacceptabel.”

Door: Nationale Zorggids