Een op de drie jongeren in de jeugdzorg zegt dat er niet naar ze wordt geluisterd

Ruim een derde van de jongeren die te maken heeft met jeugdzorg zegt dat er niet naar ze wordt geluisterd. Zij voelen zich daardoor niet gehoord en ervaren een gevoel van machteloosheid, onbegrip, onduidelijkheid en eenzaamheid. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder jongeren tussen de 12 en 21 jaar, meldt Jeugdstem.

Het onderzoek is in 2022 uitgevoerd door Steda in opdracht van Jeugdstem. In totaal deden 133 kinderen en jongeren mee aan het onderzoek. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Jeugdstem is (per 1 maart) de nieuwe naam van AKJ, advies- en klachtenbureau jeugdzorg.

Wake-up call voor Kamerlid Lisa Westerveld

Voor Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) is dit een wake-up call: “Het is voor álle jongeren belangrijk om gezien en gehoord te worden. Dat het juist in de jeugdzorg op zoveel plekken onvoldoende gebeurt, is kwalijk. Want meepraten en meebeslissen is essentieel voor je eigen toekomst. Het draagt ook bij aan een gevoel van veiligheid en het geeft jongeren vertrouwen.”

‘Kom in actie’

Pieter Wetser, bestuurder van Jeugdstem: “Onze vertrouwenspersonen horen nog te vaak van jongeren dat er niet naar ze wordt geluisterd. Dit onderzoek bevestigt dat beeld nog eens. “We hopen dat een communicatiecampagne jongeren tot actie aanzet om wel van zich te laten horen en dat ze ons nog beter weten te vinden om hen daarbij te ondersteunen.”

Wetser wijst verder op het rapport 'Recht doen aan kinderen en ouders' van de Reflectiecommissie Jeugdrechters. In dat rapport, dat eerder deze maand verscheen, wordt er duidelijk op gewezen dat het horen van kinderen van groot belang is.

Campagne ‘Laat je horen’

Jeugdstem geeft op 1 maart het startsein voor de (online) campagne ‘Laat je horen’. In de campagne komen onder andere jongeren aan het woord, die andere jongeren die te maken hebben met jeugdzorg oproepen om in actie te komen en van zich te laten horen. De campagne wordt ingezet op Instagram, Facebook, Tiktok en YouTube.  De campagne verwijst duidelijk naar de website van Jeugdstem. Op jeugdstem.nl vinden jongeren en (pleeg)ouders alle informatie die zij nodig hebben. Op de website kunnen zij ook direct in contact komen met een vertrouwenspersoon.

Door: Nationale Zorggids