Kort geding jeugdhulp over inkoopprocedure 24-uurshulp

In een kort geding van Pluryn en Triade Vitree tegen het bestuur van Jeugdzorg Regio Flevoland, hebben de jeugdzorgorganisaties bekendgemaakt zich grote zorgen te maken over de zorg voor de zwaarste patiënten in de sector. Het kort geding gaat over de inkoopprocedure voor 24-uurshulp in de jeugdhulp en dat ze te weinig tijd krijgen voor het indienen van een plan. Dit meldt De Stentor. 

De jeugdzorgaanbieders stellen in het kort geding dat de moeilijkste patiënten straks geen hulp kunnen krijgen als de tarieven voor gespecialiseerde hulp, volgens het plan, veel te laag blijven. Volgens de gemeente Almere, die ook de andere gemeenten in Flevoland vertegenwoordigt, is het tarief niet te laag.

Inschrijfdatum

Inmiddels is de inschrijfdatum uitgesteld naar 1 september. Eerder stond deze op 10 augustus, maar volgens de jeughulppartijen hadden ze hiervoor niet voldoende tijd om een plan in te dienen. Ondanks de wens van de rechter om samen tot een schikking te komen, is dit niet gelukt. Op 30 augustus doet deze een uitspraak. Eisers krijgen dan te horen of ze meer tijd krijgen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky