9,25 procent meer loon en historische werkdrukafspraken voor jeugdzorg

Werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en vakbonden FNV, CNV en FBZ zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao voor medewerkers in de jeugdzorg. In 2024 krijgen medewerkers 9,25 procent meer loon en in 2025 komt daar 3 procent en een inflatiecompensatie bij. Ook zijn er volgens de bonden baanbrekende afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk. Dit meldt FNV. 

FNV ziet dit als een historische cao. “De maat was écht vol en als de werkgevers dat signaal nu niet serieus hadden genomen, was er waarschijnlijk iets onherstelbaar beschadigd in de arbeidsverhoudingen”, zegt bestuurder Maaike van der Aar. De bonden zijn tevreden met het resultaat en dat het vooral niet tot een beschadigde relatie heeft geleid.

9, 25 procent salarisverhoging in 2024

De nieuwe cao gaat op 1 januari 2024 van start en geldt 2 jaar. Aan het begin van het nieuwe jaar komt er meteen 8 procent meer loon bij en gaat het minimumuurloon naar 15 euro. Voor thuiswerken komt er een dagelijkse vergoeding van 3 euro. Op 1 juli volgend jaar krijgen jeugdzorgwerkers er 1,25 procent extra loon bij, wat een totale loonsverhoging van 9,25 procent betekent voor 2024. Het jaar erop stijgt het salaris met 3 procent en is er een inflatiecompensatie afgesproken met een maximum van 2,25 procent (bij een inflatie van hoger dan 3 procent).

Urenafspraken

Jeugdzorgmedewerkers kunnen ook voor het eerst zelf maatwerkafspraken over rouw, overgang en menstruatie. En er is een systeem afgesproken dat medewerkers binnen hun uren moet houden. Dit moet de werkdruk verlagen. De beschikbare uren van een medewerker worden verdeeld tussen werkzaamheden die passen bij de functie (inclusief reistijd, administratie en casusbespreking) en overige werkzaamheden (hersteltijd, intervisie, scholing en het inwerken van nieuwe collega’s). Het totale aantal uren dat daaruit komt, moet binnen de inzetbare tijd passen.

Is de werkdruk dusdanig hoog of is er sprake van een onveilige situatie, dan moet de werkgever dit oplossen. Ook zijn er afspraken gemaakt over veilig werken, zoals omgaan met agressie, preventie en nazorg.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky