Adoptiekind na drie weken weer afgestaan

AMSTERDAM (Novum) - Een stel dat een meisje uit China had geadopteerd, heeft het kind na drie weken ondergebracht bij een pleeggezin zonder dat te melden bij instanties die bij de adoptie betrokken waren. Dat blijkt woensdag uit een rapport van de Inspectie Jeugdzorg.

Het meisje wees een van de adoptieouders voortdurend af. Al in China ging de interactie tussen het kind en de ouder niet goed. De ouder kon daar niet mee omgaan, waarna het stel geen andere uitweg zag het meisje bij een pleeggezin onder te brengen, aldus de inspectie.

Het meisje werd in augustus 2011 geadopteerd. De organisatie die heeft bemiddeld bij de adoptie, de Stichting Kind en Toekomst, kwam er pas een halfjaar later achter dat het kind bij pleegouders woonde, toen die bij Bureau Jeugdzorg om ondersteuning hadden gevraagd.

Volgens de inspectie is de bemiddeling niet goed verlopen. De adoptieorganisatie heeft zich geen 'compleet, actueel en betrouwbaar' beeld gevormd van het meisje en heeft niet goed afgewogen of de adoptieouders bij het kind pasten. Ook was de nazorg niet goed geregeld. Vanaf het moment dat het meisje in Nederland was aangekomen is er nauwelijks contact geweest met het adoptiegezin.

Jeugdzorg heeft inmiddels de voogdij over het meisje, dat wel nog steeds bij de pleegouders woont.