Normal_vader_kind_baby_peuter_gezin_familie__2_

(Novum) - De gemeente Rotterdam ontkent dat ze 'jacht' maakt op de verwekkers van niet-erkende kinderen vanwege uitkeringsaanvragen van alleenstaande moeders. Dat zegt een woordvoerder na berichtgeving van de Volkskrant. De gemeente wil bijstandsvrouwen zelfredzamer te maken en hen financieel steviger op hun benen laten staan.

Volgens de woordvoerder wordt bij de aanvraag van een bijstandsuitkering door de moeder gewoon 'een keurig traject' doorlopen. "Onze overtuiging is dat beide ouders, dus ook de vaders, financieel verantwoording dienen te dragen voor hun kinderen", aldus de zegsman.

Als een alleenstaande bijstandsmoeder nu bij de gemeente aanklopt voor een uitkering, gaat de gemeente eerst na hoe de situatie precies in elkaar steekt. "Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dus vragen we eerst of de vader bekend is en of met hem al financiële afspraken zijn gemaakt."

De vader wordt vervolgens gewezen op de onderhoudsplicht voor zijn kind. In de meeste gevallen gaat dat goed als de man bijvoorbeeld ontkent dat hij de vader is, kan daar uiteindelijk een rechter bij komen. Bij een geschil is het dan uiteindelijk de rechter die beslist of de vader daadwerkelijk moet betalen.

Dat was ook het geval in het geval van de Rotterdammer die in de Volkskrant wordt genoemd. Hij zegt dat hij niet de vader is maar desondanks maandelijks bijna vijfhonderd euro moet overmaken. De woordvoerder wil inhoudelijk niet op de kwestie ingaan maar stelt wel dat de rechter bij onduidelijkheid kan besluiten tot een verwantschapstest.

De gemeente begon vorig jaar met het aanschrijven van de biologische vaders. Sindsdien is aan driehonderd moeders gevraagd wat de naam van de vader is. In vijftig gevallen werd dat om uiteenlopende redenen niet duidelijk. Dertig moeders zagen daarna van een uitkering af.