Normal_couveuse_baby_geboorte_verloskunde

Baby's die te vroeg geboren worden (voor de 37ste zwangerschapsweek) groeien volgens een ander patroon dan kinderen die op tijd zijn geboren. Ze zouden daarom niet, zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO wil, beschouwd moeten worden als op tijd geborenen. Dat concludeert Inger Bocca-Tjeertes in haar promotieonderzoek, zo meldt Medical Facts.

Door verbeteringen in de neonatale zorg zijn de vooruitzichten van kinderen, die te vroeg of veel te vroeg (voor de 32ste week) geboren worden, steeds beter. Hoewel vroeggeboorten steeds vaker voorkomen, zijn er weinig gegevens beschikbaar over de groei van premature baby´s. Bocca-Tjeertes ontwikkelde, samen met haar collega’s en op basis van een omvangrijk gegevensbestand, groeidiagrammen voor mild en ernstig vroeggeboren kinderen. Zij concludeerde dat de groei van deze groep kinderen echt anders verloopt dan die van op tijd geborenen.

Weliswaar vindt er inhaalgroei plaats, maar die is beperkt tot het eerste jaar na de geboorte en kan de gevolgen van vroeggeboorte niet helemaal compenseren. Dat geldt voor te vroeg geboren kinderen met en zonder groeivertraging bij de geboorte. Wel zorgt groeivertraging bij de geboorte voor een twee keer hoger risico op een ontwikkelingsachterstand. Om de groei goed te monitoren, pleit Bocca-Tjeertes ervoor om aangepaste groeidiagrammen te gebruiken en om de groei steeds te verbinden met de individuele geboortegegevens.

Bocca-Tjeertes promoveert op 20 november 2013 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

© Nationale Zorggids