Normal_panadol_paracetamol_medicijnen

Er is mogelijk een link tussen het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap en ADHD. Dat komt naar voren uit een Amerikaanse studie onder 64.000 kinderen en hun moeders, waarin een verband wordt gelegd tussen het gebruik van pijnstillers met paracetamol, zoals Dafalgan of Panadol, en ADHD. Dat meldt het tijdschrift Eos wetenschap.

Uit het onderzoekt blijkt dat meer dan de helft van de moeders tijdens de zwangerschap wel eens een pijnstiller met paracetamol neemt. Pillen zoals Dafalgan zijn vrij te verkrijgen en ze worden veilig geacht voor zwangere vrouwen. De onderzoekers van de University of California toonden echter aan dat kinderen van deze moeders een groter risico liepen op ADHD. Bij vrouwen die in meer dan 19 weken pijnstillers gebruikten verdubbelde bij hun kind de kans op een diagnose hyperkinetische stoornis, een subcategorie van ADHD.

'Paracetamol kan de placenta binnendringen', stellen de auteurs in hun paper in JAMAPediatrics. 'Mogelijk verstoort paracetamol de hersenontwikkeling van de foetus door de invloed die het heeft op de hormonen van de moeder. Als deze resultaten een causaal verband hebben, mag paracetamol niet langer worden beschouwd als veilig tijdens de zwangerschap.'

Wetenschappers van het Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences zetten in hetzelfde artikel vraagtekens bij de uitvoering van het onderzoek. Wel denken zij dat vervolgonderzoek nodig is, omdat 'deze bevindingen onderstrepen dat de veiligheid van een medicijn tijdens de zwangerschap niet vanzelfsprekend is.'

© Nationale Zorggids