Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank2

Op 2 Juni 2016, dagvaarden Women on Waves (WoW) en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig belemmeren van het afleveren van medicijnen voor de overtijdbehandeling door apotheken op voorschrift van huisartsen en andere bevoegde hulpverleners. Dat melden Women on Waves en Clara Wichmann.

Een overtijdbehandeling is een afbreking van een zwangerschap tot 17 dagen na uitblijven van de menstruatie. Het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben het standpunt ingenomen dat het voorschrijven door huisartsen en afleveren van de abortuspil door apothekers voor de overtijdbehandeling verboden en strafbaar is.

“Het standpunt van de Staat is in strijd met het nationale recht als ook met internationale rechten en verplichtingen. Naar nationaal recht valt de overtijdbehandeling niet binnen de Strafwet en internationaal moet de toegang tot een erkend en veilig medicijn niet onthouden worden”, aldus Anniek de Ruijter van het Proefprocessenfonds.

Rebecca Gomperts (Women on Waves) voegt toe: “De toegang tot veilige abortushulpverlening moet voor iedereen gewaarborgd worden. Met name kwetsbare groepen uit de samenleving kunnen beperkt worden in die toegang doordat ze niet in de steden wonen waar een vergunninghoudende kliniek of ziekenhuis gevestigd is of door sociale omstandigheden.” Overigens worden vrouwen zonder verblijfsrecht in Nederland geheel uitgesloten van betaalbare abortushulpverlening.

Women on Waves en het Proefprocessenfonds verzoeken de Staat in de dagvaarding zo snel mogelijk huisartsen, apothekers en groothandels te informeren dat zij de abortuspil (Mifepristone) legaal mogen voorschrijven en verstrekken aan vrouwen voor de medicamenteuze overtijdbehandeling, dus 17 dagen na het uitblijven van de menstruatie. Dit moet niet als strafbaar worden aangemerkt, omdat er tot die tijd nog geen sprake is van een doorgaande zwangerschap.

©Nationale Zorggids