Normal_vaccineren_inenten_baby

GroenLinks wil dat ieder pasgeboren kind een ‘vaccinatiepaspoort’ krijgt waarin gedurende het leven kan worden vastgelegd welke vaccinaties iemand heeft gehad. Het Rijksvaccinatieprogramma is afgelopen decennia veranderd: sommige vaccinaties zijn erbij gekomen, andere vaccinaties zijn weg. Hierdoor weten veel mensen niet tegen welke infectieziektes ze zijn beschermd, en het Rijk houdt het ook niet bij. 

Een vaccinatiepaspoort geeft mensen houvast: ze kunnen met één blik in het document zien wanneer ze tegen welke ziekte zijn ingeënt. Daarbij wordt het maatschappelijk belang van goede vaccinaties er mee onderstreept. 

De vaccinatiegraad staat in Nederland onder druk. Zo heeft slechts 45,5 procent van de 12/13-jarige meisjes in 2017 het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker gekregen. Een meisje dat de inenting niet heeft gehad, kan dankzij het vaccinatiepaspoort makkelijker zelf een keuze maken om toch het vaccin te nemen als zij 16 jaar is.

Er bestaan inentingspaspoorten voor mensen die op reis gaan en GGD’s houden op regionaal niveau wel bij wie gebruik heeft gemaakt van het aanbod, maar er zijn verschillende systemen in gebruik die niet zijn ontsloten voor het publiek. GroenLinks wil daar met het vaccinatiepaspoort verandering in brengen en legt het voorstel op 14 februari aan staatssecretaris Blokhuis voor bij het debat over vaccinaties.

Kamerlid Wim-Jan Renkema: "Een vaccinatiepaspoort geeft mensen informatie over welke inentingen zij hebben gehad, waarmee ze ook de regie over hun eigen gezondheidsbescherming kunnen pakken. Dat is basale kennis die ieder over zijn of haar eigen lichaam zou moeten hebben. Daarbij weet iedereen beter welke risico’s je wel of niet loopt bij een uitbraak hier of als je op reis bent."

Door: Nationale Zorggids