Normal_zwanger

Uit online onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat menig zwangere vrouw net voor haar zwangerschapsverlof (tijdelijk) afscheid moet nemen van haar leaseauto. Werkgevers vragen deze terug, maar zoeken niet mee naar een andere oplossing. Of dit mag of niet, hangt af van de situatie. Het College voor de Rechten van de Mens moet ieder geval op individueel niveau bekijken. Ook kan het niet meteen zeggen of er sprake is van ongelijke behandeling op grond van geslacht. Alles is afhankelijk van de afspraken die werknemer met haar werkgever heeft gemaakt. Dit meldt RTL Nieuws. 

Vrouwen die met hun werkgever afspraken hebben gemaakt over privégebruik van de leaseauto, worden flink benadeeld als zij tijdens hun zwangerschapsverlof afscheid moeten nemen van de auto. Dit mag dus niet, stelt het College voor de Rechten van de Mens. Maar is hier dan ook sprake van ongelijke behandeling? Daarvoor moet het college kijken naar hoe de werkgever omgaat met mannen die voor langere tijd uit de running zijn. Mogen zij hun leaseauto tijdens maandenlange ziekte wel gebruiken? Dan is er sprake van ongelijke behandeling.

Directe of indirecte discriminatie 

In sommige leaseovereenkomsten staat een standaardafspraak over het inleveren van de leaseauto bij langdurige stilstand van werkzaamheden. Indien dit het geval is, dan blijft de werkgever neutraal, mits dit natuurlijk in de afspraken voor mannen én vrouwen staat. Toch kan er in dit geval wel sprake zijn van indirecte discriminatie omdat alleen vrouwen met zwangerschapsverlof kunnen gaan en daardoor langere tijd niet op kantoor zijn. Volgens het College voor de Rechten van de Mens is dit niet altijd verboden. In dit geval moet het college dus goed naar de situatie kijken en ook de beweegredenen van de werkgever voor het opnemen van de afspraak horen.

Oplossing: maak gebruik van werknemersverzekering

Is het 100 procent duidelijk dat er geen sprake is van discriminatie? Dan kan de werkgever zijn zwangere werknemer alsnog tegemoetkomen via de werknemersverzekering. “De doorbetaling van het loon tijdens zwangerschapsverlof wordt niet uitgevoerd door de werkgever, maar door het UWV op basis van de werknemersverzekering. De werkgever kan er dus voor kiezen om de auto te laten inleveren en een hoger salaris door te geven aan het UWV, zodat op die manier het niet kunnen gebruiken van de auto financieel wordt verrekend.”

Door: Nationale Zorggids