Normal_normal_zwanger_zwangere_vrouw_zwangerschap

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat kwetsbare zwangere vrouwen en gezinnen prenatale zorg krijgen. Dit meldt ZonMW. 

Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid, benadrukt dat goede prenatale zorg belangrijk is. Hoe beter de vroege ontwikkeling verloopt, hoe groter de kans dat het kind zijn of haar volledige potentie kan ontwikkelen. ‘In de zwangerschap worden alle organen aangelegd, het is het fundament waarop we de rest van ons leven bouwen. Als de omgeving waarin het ongeboren kind zich ontwikkelt niet optimaal is, dan beïnvloedt dat de structuur en functie van de organen, met blijvende gevolgen voor het kind. Allerlei omstandigheden kunnen maken dat een kind een ‘valse start’ maakt. Bijvoorbeeld psychische of financiële problemen van de aanstaande ouders, stress door gebrek aan werk of een vaste woonplaats, verslavingsproblematiek of een klein sociaal netwerk.’ Door middel van een prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen ouders al tijdens de zwangerschap ondersteuning krijgen.

Hulp in een vroeg stadium

Samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal voor goede prenatale zorg. ‘De verloskundige kan door haar intensieve begeleiding in de zwangerschap problemen namelijk vroeg signaleren, maar kan problemen rondom huisvesting, verslaving of schulden bijvoorbeeld niet oplossen’, legt Roseboom uit. ‘Een JGZ-professional staat vaak dichter bij de gemeente, waardoor hulp soms sneller geboden kan worden. Bovendien houdt de zorg van de verloskundige vlak na de bevalling op, terwijl de zorg van de JGZ dan juist begint. Het prenatale huisbezoek kan bijdragen aan een soepele overgang van verloskundige zorg naar het vertrouwde gezicht van de JGZ-professional met wie groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind laagdrempelig kan worden besproken.’

Kansen voor de lange termijn

Volgens Roseboom biedt prenatale zorg enorme kansen om problemen bij kinderen te voorkomen. ‘Internationaal onderzoek laat zien dat kinderen zowel op korte als lange termijn baat hebben bij deze ondersteuning: ze zijn gezonder, hebben betere leerprestaties en komen minder in aanraking met politie en justitie. Ook ouders kunnen op langere termijn beter voor zichzelf en hun kind zorgen. Prenatale zorg levert dus op heel veel vlakken winst op, ook financieel gezien.’


Door: Nationale Zorggids