Normal_geboorte_medisch_couveuse_baby

Taalproblemen komen vaker voor bij kinderen die geboren zijn bij een termijn van 31 weken of eerder. Deze problemen zijn voor het eerst zichtbaar op de basisschool en verergeren met de leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek van linguïst-logopedist Lottie Stipdonk, meldt het Erasmus MC. 

16 procent van de à terme geboren kinderen heeft op basisschoolleeftijd last van taalproblemen, tegen 40 procent van de kinderen die voor een termijn van 32 weken geboren zijn. Hoe ouder het premature kind wordt, hoe erger de problemen worden.

Complexere taal

Stipdonk vermoedt dat de problemen toenemen doordat de benodigde taal steeds moeilijker wordt. Zo zijn de verwachtingen bij 2-jarigen nog niet hooggespannen, maar verandert dat bij een kind van 10 jaar. “Op de leeftijd van 10 jaar wordt van kinderen verwacht dat ze langere en complexere zinnen gebruiken en begrijpen, waar ook langere vastgehouden aandacht voor nodig is. Dan vallen de veel te vroeg geboren kinderen vaak toch uit of moeten ze zich meer inspannen dan hun op tijd geboren klasgenoten”, aldus de linguïst-logopedist.

Goede taalonderzoeken in de nazorg van te vroeg geboren kinderen zijn noodzakelijk om taalproblemen tijdig op te sporen. Ouders zouden bovendien goed geïnformeerd moeten worden over hun rol in de taalontwikkeling van hun kind.

Door: Nationale Zorggids