Normal_baby_pasgeboren_geboorte

De bevolking van Nederland is in het derde kwartaal van 2021 met 58.700 inwoners gegroeid. Er werden 10.000 meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. Immigranten en emigranten zorgden voor de rest van de groei. De bevolkingsgroei was groter dan in dezelfde periode van 2020, toen er 39.500 inwoners bij kwamen. Dit meldt CBS. 

In de eerste twee kwartalen was de bevolkingsgroei nog lager dan in pre-coronajaar 2019. In totaal groeide de bevolking van januari tot en met september 2021 met 90.400 inwoners. Dat waren er meer dan in de eerste drie kwartalen van 2020, maar minder dan in 2019.

Meer kinderen geboren, meer mensen overleden

Vanaf februari zijn er maandelijks meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren vooral in maart en april. Ook in het derde kwartaal van 2021 werden relatief veel kinderen geboren: 47.900. Omdat er naar verhouding ook veel mensen overleden (38.000), was de groei door natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) in het derde kwartaal vergelijkbaar met die in voorgaande jaren.

In totaal zijn tot en met september 134.100 kinderen geboren, 6.800 meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ook meer dan in 2019. Er overleden 121.000 mensen, ongeveer evenveel als vorig jaar en 9.300 meer dan in 2019.

Meer immigranten, minder emigranten

Door buitenlands migratie, het verschil tussen het aantal immigranten en het aantal emigranten, groeide de bevolking in het derde kwartaal met 48.700 inwoners. In 2020 waren dat er nog 29.900. Er kwamen meer immigranten dan vorig jaar, maar minder dan in piekjaar 2019.  Omdat er minder mensen uit Nederland vertrokken, was het migratiesaldo in het derde kwartaal toch hoger dan in 2019.

Door: Nationale Zorggids