Tekort aan mannen in de kinderopvang

Naast een tekort aan personeel is er in de kinderopvang een tekort aan mannen. Dat komt onder meer door de beeldvorming. Dat meldt Kinderopvangtotaal.

Het is mogelijk dat mannen denken dat kinderopvang meer een beroep voor vrouwen is. Het is echter belangrijk dat alle kinderen zich met een pedagogisch medewerker kunnen identificeren. Daarom moeten er ook genoeg mannen dit beroep kiezen.

Stigma

Het probleem is dat er een stigma rust op mannelijke kinderopvangmedewerkers. Sommige ouders vinden het niet prettig als er mannen in de kinderopvang werken. Dat heeft te maken met de negatieve nieuwsberichten uit het verleden over mannelijke pedagogische medewerkers in de kinderopvang. Veel ouders hebben die nog steeds in het achterhoofd.

Door: Nationale Zorggids