Aanvraag subsidie Rijke Schooldag voor kinderopvang bijna van start

Kinderopvangorganisaties die samen met onderwijspartners een extra impuls willen geven aan een stimulerende omgeving voor kinderen, met meer kansengelijkheid in het onderwijs en de maatschappij, kunnen de subsidieregeling School en Omgeving (Rijke Schooldag) vanaf 22 augustus 2022 aanvragen. Dat meldt Kinderopvangtotaal. 

“Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt”. Dat is de onderbouwing van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de noodzaak van de Rijke Schooldag. “Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen van Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.”

Aanbod

In totaal wil minister Wiersma van Onderwijs 130 gebieden ondersteunen om het aanbod te versterken, te laten starten of door te laten groeien.

Voorloperstraject

Er werd eerder al bekendgemaakt dat er 45 voorlopers zijn geselecteerd voor het voorloperstraject van de Rijke Schooldag. Deze voorlopers gaan samen met de Gelijke Kansen Alliantie de komende drie jaar kennis opbouwen en onderzoek doen. Aanvragen van de subsidie kan van 22 augustus tot en met 30 september 2022.

Door: Nationale Zorggids