Inspectie wijst kinderopvanglocaties en scholen op vertrouwensinspecteurs

Nog onvoldoende schoolbestuurders en houders in de kinderopvang weten dat ze contact op moeten nemen met de vertrouwensinspecteur als ze een vermoeden hebben van een mogelijk zedenmisdrijf of in de kinderopvang ook van fysiek geweld door een medewerker tegen een kind. Daarom heeft de inspectie voor hen een flyer over de vertrouwensinspecteurs gemaakt. Dat meldt de Onderwijsinspectie.  

De flyer die de inspectie heeft gemaakt wordt verstuurd aan alle scholen, besturen, kinderopvanglocaties, houders van kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus. De flyer is ook op de site te vinden en te downloaden.

Vertrouwensinspecteurs

Als bestuurders, werkenden, ouders of kinderen/leerlingen/studenten in onderwijs of kinderopvang te maken krijgen met:

  • Mogelijke seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • Psychisch en fysiek geweld;
  • Discriminatie en radicalisering

kunnen ze contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.

Vervolgstappen

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Samen met de melder probeert de vertrouwensinspecteur tot de juiste vervolgstappen te komen.

Verplicht

In een aantal gevallen is het verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Door: Nationale Zorggids