Logo_cz-zorgverzekering

De investeringstak van zorgverzekeraar CZ, Cbusinez, heeft een ‘substantieel minderheidsbelang’ genomen in de Martha Florahuizen, die gespecialiseerd zijn in luxere zorg voor Alzheimerpatiënten. De vermenging van belangen van zorgverzekeraar en zorgaanbieder is niet onomstreden. Dat meldt Zorgvisie.

In 2010 besloot het kabinet Rutte 1 tot een fusieverbod tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het zou leiden tot valse concurrentie. Het verbod werd door het huidige kabinet weer teruggedraaid. Met de investering in luxe Alzheimerzorg wil Cbusinez de innovatie in de ouderenzorg stimuleren. De Martha Florahuizen zijn opgericht door ondernemer Marco Ouwehand om meer en luxere zorg aan Alzheimerpatiënten te bieden. Directeur Joep de Groot van Cbusinez zegt dat het ‘substantieel minderheidsbelang’ in het gezien moet worden als een investering in een vernieuwend project.

Eind 2013 worden twee vestigingen geopend in Den Haag en Gouda. De verpleeghuizen zijn bedoeld voor patiënten die financieel in staat zijn om maandelijks een eigen bijdrage te betalen, bovenop de wettelijke eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Initiatiefnemer Ouwehand stelt dat het niet de bedoeling is dat alleen rijke mensen bij Martha Flora aankloppen: 'Het is ook bestemd voor de leraar die bijvoorbeeld de overwaarde van zijn huis wil inzetten voor zorg.' Volgens Cbusinez-directeur de Groot moet het franchiseconcept in de zorg ertoe leiden dat ook de reguliere zorg wordt aangespoord om betere zorg met een extra prijskaartje te leveren.

© Nationale Zorggids