Normal_insuline_syringe

(Novum) - Het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk roept een partij insulinepennen terug. In de pennen, die worden gebruikt bij de behandeling van diabetes mellitus, zit een afwijkende concentratie insuline. Dit kan leiden tot te hoge of te lage bloedglucose bij patiënten.

Slechts een zeer gering percentage, 0,14 procent, van de insulinepennen voldoet niet aan de vereiste specificaties. Toch roept Novo Nordisk alle pennen terug van de charges CP50751, CP50375, CP50420, CP50950, CP51025. De nummers zijn te vinden op de verpakkingen.

Patiënten wordt geadviseerd om de behandeling niet te stoppen zonder advies van hun arts en om regelmatig de bloedglucose te meten. Als deze te hoog of te laag is moet onmiddellijk contact met een arts worden gezocht.