Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

In Nederland dreigen door de voorgenomen bezuinigingen op huishoudelijke hulp grote regionale verschillen te ontstaan. Cliënten in Rotterdam moeten rekening houden met veel minder uren thuishulp, terwijl Eindhoven de eigen bijdrage al heeft verhoogd. Amsterdam wil groepen gaan uitsluiten die nu nog voor thuishulp in aanmerking komen. Dat meldt de Volkskrant.

Deze verschillen blijken uit een rondgang van het dagblad langs gemeenten, waaronder de tien grootste. Het kabinet wil vanaf 2015 veertig procent bezuinigen op huishoudelijke hulp voor ouderen en anderen die niet in staat zijn op eigen kracht hun huis schoon te houden. De Tweede Kamer neemt hierover dit jaar een besluit.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schat dat ongeveer de helft van de gemeenten al voorbereidende besluiten heeft genomen om aan de forse korting te voldoen. Onder meer Utrecht, Den Haag, Breda, Groningen en Almere moeten dit jaar gaan besluiten hoe ze op de huishoudelijke hulp gaan korten.

De gemeente Rotterdam is vorig jaar al begonnen met het reorganiseren van deze thuiszorg, met een kwart minder budget. PvdA-wethouder Marco Florijn van werk, inkomen en zorg vraagt zich af waarom andere gemeenten nu niet hetzelfde doen. 'De tijd is heel krap.' Ouderen krijgen in Rotterdam aanzienlijk minder uren thuishulp. Ook worden er steeds vaker vrijwilligers ingezet.

In Amsterdam worden de bezuinigingen opgevangen door het aantal rechthebbenden te verminderen. Per 2015 zullen alleen ouderen boven de 85 en mensen met ernstige psychische problemen automatisch aanspraak kunnen maken op de hulp. Voor anderen gaat een 'wijkzorgteam' bepalen of zij de ondersteuning niet zelf kunnen betalen of samen met hun omgeving kunnen regelen.

Als eerste aanzet voor de bezuinigingen hebben de meeste gemeenten de uurtarieven voor thuiszorgorganisaties verlaagd. Thuishulpen gaan er hierdoor flink op achteruit. Veel thuiszorgmedewerkers zijn bang hun baan te verliezen door de toenemende inzet van vrijwilligers voor taken die voorheen tot de thuiszorg behoorden.

© Nationale Zorggids