Normal_weer_bewolkt_donder_onweer

Uit een opinieonderzoek van onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat ruim 85 procent van de Nederlanders zich grote zorgen maakt over de gevolgen van de bezuinigingen en het dreigende personeelstekort in de zorgsector. Twee op de drie Nederlanders voelen zich door de overheid aan hun lot overgelaten als het gaat om zorg. Dat meldt zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van Zorg en Zekerheid, is in september 2014 gehouden onder 500 respondenten en weerspiegelt de publieke opinie rondom de huidige zorgontwikkelingen. Van de ondervraagden is het merendeel ongerust over de kwaliteit van de zorg. Zo verwacht 86 procent van hen dat bezuinigingen in de zorg ten koste gaan van de persoonlijke aandacht en vindt 84 procent dat goede zorg samenhangt met meer aandacht voor patiënten. Meer dan vijftig procent vindt dat artsen hier tegenwoordig al onvoldoende tijd aan besteden. Over het zorgbeleid van de overheid zijn Nederlanders allesbehalve positief gestemd. Een meerderheid (67 procent) voelt zich door de overheid aan hun lot overgelaten als het om zorg gaat.

Daarnaast is er somberheid over de toekomst van de zorg. Bijna acht op de tien Nederlanders verwacht dat de zorg in de toekomst minder goed geregeld zal zijn dan nu. 83 procent van de ondervraagden voorziet een duurdere zorg en 72 procent denkt dat er in de toekomst minder zorg beschikbaar is. Over het algemeen blijken ouderen beter geïnformeerd over de zorg en de vergoedingen dan jongeren. Jongeren daarentegen maken zich minder zorgen dan ouderen over bijvoorbeeld de wachtlijsten in de zorg of over de bezuinigingen. Ook zien jongeren de toekomst zonniger in als het gaat om hoe de zorg in de toekomst geregeld zal zijn.

© Nationale Zorggids