Normal_bejaarde-ouderen-handen

De grootste angst onder ouderen is dat zij op latere leeftijd gaan dementeren. Uit onderzoek van Zilverwonen.nl bleek dat de ondervraagden juist het liefste zien dat zij in goede gezondheid oud worden, en dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit meldt Nu.nl.

Aan het onderzoek deden 1207 zelfstandig wonende ouderen tussen de 55 en 80 jaar mee. Zo'n 65 procent van de ondervraagden gaf aan dat dementeren een grote angst is. Gemiddeld was zeventig procent van de vrouwen bang om te gaan dementeren, tegenover zestig procent van de mannen. Ook een zwakke gezondheid, niet meer zelfstandig kunnen wonen en verminderde mobiliteit behoren tot de schrikbeelden die in het onderzoek naar voren kwamen.

Er werd ook gekeken naar de ideaalbeelden van ouderen als het gaat om ouder worden. De deelnemers noemden een goede gezondheid belangrijk, evenals financiële onafhankelijkheid en de mogelijkheid om in hun eigen huis te blijven wonen.

Uit het onderzoek bleek echter dat de meeste ouderen niet actief bezig zijn met het realiseren van hun ideaalbeeld. Iets meer dan zeventig procent van de deelnemers gaf aan niet of bijna niet bezig te zijn met het treffen van maatregelen om het ideaalbeeld te realiseren. Tijdig nadenken over passende voorzieningen zou kunnen helpen om hun doelen te bereiken.

© Nationale Zorggids