Normal_laptop_zorg

De nieuwe lesmethode 'Serious soaps' over ouderenzorg daagt studenten uit om via interactieve games hun kennis te vergroten. De Serious soaps bekwamen studenten via interactief gamen in onderwerpen als screening van kwetsbare ouderen, pijn en ondersteuning bij zelfmanagement. Studenten hebben door de games aantoonbaar meer kennis over pijn, screening en zelfmanagement bij, en over ouderen. Dat meldt Academisch Medisch Centrum (AMC).

Het lespakket richt zich op mbo-studenten, verpleegkundigen en verzorgenden. Studenten die inmiddels met het lespakket hebben gewerkt geven aan dat de Serious soaps goed bruikbaar, aantrekkelijk en leerzaam zijn. Docenten vinden dat de games de mogelijkheid bieden tot het aanleren van nieuwe kennis, het toepassen van nieuwe vaardigheden, het bespreken van de houding van de hulpvrager en de hulpverlener en het oefenen van klinisch redeneren.
 
Een Serious soap is een interactieve real life game met korte filmscènes en vragen, waarbij er sprake is van een doorlopend verhaal. De student wordt steeds meegenomen in een verhaal van een oudere en maakt keuzes welke stappen hij/zij zou zetten in een bepaalde situatie. Doordat deze informatie al in een klassikale les is gegeven, wordt de verworven kennis toegepast in de praktijk. Deze leerstijl sluit aan bij die van mbo-studenten, maar is ook interessant voor gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden. De games zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden van V&VN.
 
De games zijn gratis beschikbaar via www.serioussoap.nl. De Serious soaps zijn ontwikkeld door het Academisch Medisch Centrum (AMC), Hogeschool Utrecht, MBO College Almere, ROC Midden-Nederland, Zorggroep Almere en ActiZ, met financiering van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw.
 
© Nationale Zorggids