Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert ouderen die op de wachtlijst staan bij een verpleeghuis om contact op te nemen met hun zorgkantoor. Het zorgkantoor kan helpen bij het vinden van een ander verpleeghuis of bemiddelt bij eventueel benodigde overbruggingszorg. Dat meldt de NZa. 

De zorgkantoren hebben verbeterplannen opgesteld voor het onder controle houden van de wachtlijsten in de langdurige zorg. Hier staat onder andere in vastgelegd hoe zij cliënten tijdig passende zorg kunnen bieden en wat zij aan de wachtlijsten gaan doen. De NZa heeft de plannen gelezen en gaat met de zorgkantoren om de tafel zitten om deze te bespreken. Bovendien fungeert de Zorgautoriteit als toezichthouder, zodat alle beloofde verbeterpunten worden uitgevoerd.

Bij bijna de helft van de Nederlandse verpleeghuizen is een wachttijd van enkele maanden, oplopend tot een half jaar, niet ongewoon. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van de Consumentenbond. Slechts één op de vijf instellingen biedt ouderen binnen de norm van zes weken een plek. Verpleeghuizen die de norm van zes weken overschrijden geven bij een dergelijk gesprek niet aan dat een zorgkantoor kan bemiddelen. Ook alternatieve zorgvormen worden niet genoemd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids