Normal_domus_magnus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een aanwijzing opgelegd aan Domus Magnus, een ouderenzorginstelling met veertien locaties door heel Nederland. Op alle locaties moeten verbeteringen worden doorgevoerd. Dat meldt IGJ. 

Eén van de locaties van Domus Magnus stond in 2016 gedurende zes maanden onder verscherpt toezicht, locatie Holland in Baarn. Er werd niet aan alle normen voor goede zorg voldaan. Domus Magnus voerde daarna op locatie Holland een aantal verbeteringen door. De inspectie had vertrouwen dat ook aan de overgebleven normen zou worden voldaan en hief daarom het verscherpt toezicht op.

De inspectie verwacht van iedere instelling dat verbetermaatregelen door de hele organisatie worden overgenomen en bezocht daarom een jaar na afloop van het verscherpt toezicht een aantal andere locaties van Domus Magnus.

Bij bezoeken aan de locaties De Magistraat (Rotterdam), de Uylenburg (Amsterdam) en Villa Walgaerde (Hilversum) zag de inspectie dat de verbeteringen onvoldoende waren doorgevoerd. De inspectie zag tekortkomingen op alle drie de getoetste thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Ook zijn de cliëntdossiers onvolledig en wordt de informatie uit de dossiers niet goed gebruikt. Bij de zorgverleners is onvoldoende kennis over de doelgroep, onder meer over mensen met onbegrepen gedrag.

Domus Magnus werkt niet systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van de verleende zorg. De verbeteringen die zouden zijn doorgevoerd na het verscherpt toezicht op locatie Holland worden niet consequent toegepast en waren niet overal bekend. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de vereiste verbeteringen zonder het geven van een aanwijzing doorgevoerd worden.

Domus Magnus moet binnen zes maanden vier verbeterpunten doorvoeren: de cliëntdossiers moeten voldoen aan de betreffende richtlijn, er moet systematisch gewerkt worden aan verbetering van de kwaliteit van zorg, incidentenmeldingen moeten systematisch geanalyseerd worden en de leefomgeving moet beter worden aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 

De ouderenzorginstelling laat weten de aanwijzing te zien als een krachtige stimulans. “De verbeteringen, die ze zelf ook al nastreefde en in gang had gezet, worden versneld doorgevoerd en zijn essentieel voor aanbieders van kleinschalige ouderenzorg.”

Door: Redactie Nationale Zorggids