Normal_voeten_ouderen35345

Ouderen wonen steeds langer thuis, ook als zij dementerend zijn of kampen met psychiatrische problemen. Als mantelzorgers niet meer kunnen helpen, worden ze vaker gedwongen opgenomen. Waar in 2013 nog 3.996 ouderen tussen de 60 en 80 jaar onder dwang naar een instelling gingen, steeg dat aantal in 2018 naar 4.946. In vijf jaar tijd steeg het aantal dwangopnames onder 80-plussers zelfs met 40 procent. Dit meldt NRC die hiervoor cijfers opvroeg bij de Raad voor de Rechtspraak. 

Dat er in vijf jaar tijd flink meer ouderen gedwongen worden opgenomen, heeft deels te maken met de bezuinigingen in de zorg waardoor ouderen langer thuis blijven wonen. Aan de andere kant gaat het ook mis in de psychiatrische zorg. Volgens hoogleraar ouderenpsychiatrie Richard Oude Voshaar richt de psychiatrische zorg zich veelal op jongvolwassenen, omdat daarvan de meeste patiënten zijn. Het zou goed zijn als behandelaren zich specialiseren in ouderenproblematiek om het aantal gedwongen opnames terug te dringen.

MIND: 'Zorg faalt'

Stichting MIND vindt dat de zorg faalt als het gaat om hulp aan patiënten met complexe psychiatrische problemen. Zij krijgen vaak niet de juiste hulp, waardoor situaties soms compleet uit de hand lopen en ze in een psycholance worden opgehaald of zelfs door de politie worden meegenomen.

Gedwongen opnames vinden met en zonder spoed plaats. Is er sprake van een spoedgeval, als iemand bijvoorbeeld een groot gevaar voor zichzelf is, dan moet de burgemeester toestemming geven voor een zogenoemde inbewaringstelling (IBS). Zonder spoed, gaat het verzoek tot dwangopname langs de rechter. Die neemt bij zijn of haar uitspraak het oordeel van een onafhankelijk psychiater mee.

Wet verplichte ggz

De invoering van de Wet verplichte ggz in 2020 moet ervoor zorgen dat het aantal gedwongen opnames afneemt. Dankzij de nieuwe wet mogen patiënten ook hun zegje doen als het gaat om een behandelmethode. En ook de familieleden van patiënten krijgen meer inspraak. Gedwongen behandelingen vinden dan ook niet altijd meer in instellingen plaats, maar kunnen ook thuis gebeuren.