Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

In de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector) stegen de kosten voor de inhuur van externe krachten in 2018 met maar liefst 18,6 procent tot bijn1 miljard euro. Hoewel het aantal vacatures niet verder stijgt, blijft de sector kampen met personeelskrapte. Meer dan de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Daarnaast kampt de sector met een relatief hoog ziekteverzuim. Dit blijkt uit de jaarverslagenanalyse van 477 organisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) door Intrakoop.

De omzet in de VVT-sector steeg met 4,3 procent tot 17,2 miljard euro. Dit zijn in feite de kosten voor de Nederlandse samenleving van de ouderenzorg. De sector profiteert de komende jaren van een financiële impuls van 2,1 miljard euro om de kwaliteit in de verpleeghuizen te verbeteren en voor extra handen aan het bed. In 2018 was er 435 miljoen extra beschikbaar en gingen de tarieven in de Wet langdurige zorg (Wlz) met gemiddeld 4 procent omhoog. De bedrijfskosten stegen met 3,8 procent en kwamen uit op 16,3 miljard euro. Het netto-resultaat nam toe tot 381 miljoen ten opzichte van 269 miljoen euro in 2017, een gezonde marge van 2,2 procent.

Rode cijfers

Niet alle instellingen boekten een positief resultaat. In 2018 schreven tachtig van de 477 organisaties rode cijfers (86 in 2017), dit betreft vooral kleinere zorgorganisaties met een omzet tot 10 miljoen euro. Zorgorganisaties met een omzet tussen de 150 tot 300 miljoen deden het gemiddeld erg goed met een rendement van 2,6 procent.


Hogere kosten voor personeel

Tegenover de over het algemeen positieve financiële resultaten staat een flinke stijging van de kosten. De totale inkoopuitgaven stijgen in 2018 met 6,8 procent naar 5,7 miljard euro. Vooral de kosten van inhuur van extern personeel laten een forse toename van 18,6 procent zien tot 931 miljoen euro. Dat is 8 procent van de totale personeelskosten.

De totale personeelskosten komen in 2018 uit op 12 miljard, een stijging van 4,4 procent ten opzichte van 2017. Deze kosten beslaan 74 procent  van de totale bedrijfslasten. 

Door: Nationale Zorggids