Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

In een spoedprocedure heeft de NZa geconstateerd dat Sensire de plannen om Trimenzo over te nemen goed heeft voorbereid. Sensire mag dan ook verder met de overname. Trimenzo verkeert sinds 10 september in staat van faillissement. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

In de zorgspecifieke fusietoets kijkt de NZa of de procedures goed zijn gevolgd en of de overname geen gevolgen heeft voor de cruciale zorg. De Zorgautoriteit constateert dat de effecten van de concentratie voldoende in kaart zijn gebracht. Ook de belanghebbenden, zoals personeel, cliënten en zorgverzekeraars, zijn voldoende betrokken, gelet op de bijzondere situatie. De cruciale zorg komt door de concentratie niet in gevaar, aldus de NZa. 

Sensire verleent wijkzorg, intramurale zorg, jeugdgezondheidszorg en zorg op afstand in Oost-Gelderland. Trimenzo biedt verpleeghuiszorg en complexe thuiszorg aan ouderen en andere zorg- en hulpbehoevenden in de gemeente Voorst.

Door: Nationale Zorggids