Normal_normal_normal_ouderen_ouderenzorg

Er heerst nog steeds een grote druk op de verpleeghuizen. De uitval en uitstroom van zorgpersoneel blijven hoog. Er is te weinig personeel op de werkvloer. Verpleeghuizen kregen 2,1 miljard euro voor het werven van meer personeel en voor het verbeteren van de kwaliteit van het personeelsbestand en goed werkgeverschap. Hoewel er veel nieuwe werknemers zijn bij gekomen, is de kwaliteit nog niet verbeterd. Dit meldt Skipr. 

De toegenomen hoeveelheid werknemers is in lijn met de gestelde doelen. Het uiteindelijke doel is dat er volgend jaar 34.600 extra fte wordt ingezet voor de verbetering van de kwaliteit. Het budget van 2,1 miljard euro wordt hiervoor in fasen ingezet. Daarnaast neemt de het aantal cliënten in de verpleeghuis zorg ook toe, de toename van het extra personeel die daarvoor nodig is, is niet meegerekend.

Zowel instroom als uitstroom

Hoewel er meer werknemers bijkomen, is er ook sprake van een grote uitstroom van zorgpersoneel. De instroom is in 2020 gedaald naar gemiddeld 5,5 procent per kwartaal. In 2019 was dat nog 6,4 procent. Het coronavirus is hiervoor een mogelijke oorzaak. De uitstroom blijft door de jaren heen rond de 5 procent. Daarnaast is ook het ziekteverzuim gestegen ten opzichte van 2019. Ook dit heeft voor een deel te maken met de gevolgen van corona.

Deskundigheid vergroten

Uit eerdere onderzoeken komt naar voren dat in veel zorgorganisaties te weinig zorgmedewerkers worden ingezet en dat de deskundigheid niet voldoende is.  Het budget is daarom ook bedoeld om de deskundigheid van het personeel te vergroten. “Om de personele uitdaging voor zowel de volumegroei als de kwaliteitsverbetering aan te kunnen gaan, is goed werkgeverschap essentieel. Alleen als zorgaanbieders zich presenteren als aantrekkelijke werkgevers, met voldoende aandacht voor hun personeel, kan in een krappe arbeidsmarkt de benodigde personele groei gerealiseerd worden”, aldus het ministerie van VWS.

Door: Nationale Zorggids