Branchevereniging ActiZ deelt en herkent ernstige conclusies OVV

Er was in eerste instantie te weinig oog voor de zorg in verpleeghuizen en bij mensen thuis, dat is wat ActiZ betreft de belangrijkste conclusie van het eerste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de crisisaanpak van Covid-19. De branchevereniging deelt en herkent die conclusie over de allereerste fase van de crisisaanpak helaas. “Als ActiZ hebben we al vroeg in de crisis het ministerie gewezen op de schrijnende situaties in verpleeghuizen en het tekort aan beschermingsmiddelen en testen, maar daar is niet direct gehoor aan gegeven”, stelt Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. Dit meldt ActiZ. 

ActiZ gaf in samenwerking met beroepsverenigingen Verenso en V&VN en brancheorganisatie Zorgthuisnl in juni 2020 al eerste geleerde lessen mee aan het ministerie van Volksgezondheid en de Tweede Kamer. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen daarin, komen overeen met de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De tweedeling die de crisisaanpak kende tussen cure en care, was er in de praktijk van het virus niet.

Naar de hele zorg kijken

De sector was in beeld bij het ministerie en de Tweede Kamer, maar werd pas later in het OMT vertegenwoordigd. Zorgorganisaties zochten in de tussentijd al wel de samenwerking met veiligheidsregio’s, ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgorganisaties. De belangrijkste les die is geleerd: kijk naar de hele zorg bij een crisisaanpak. Je moet het met elkaar doen. 

Bezoekersregeling

De sector ging snel aan de slag om maatwerk te bieden voor bewoners in verpleeghuizen na het besluit van de minister om verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. De handreiking die volgde, was uniek in Europa. En heeft eraan bijgedragen dat mensen binnen en buiten de verpleeghuizen met elkaar in contact konden blijven. De tijdelijke sluiting van verpleeghuizen voor bezoek is volgens ActiZ het absolute dieptepunt in de coronacrisis. 

Grote druk op de thuis- en verpleeghuiszorg

Corona is er nog altijd en ook thuiszorgmedewerkers en medewerkers in verpleeghuizen ervaren grote druk. “Het ziekteverzuim is ongekend hoog en het is elke dag een puzzel om cliënten passende zorg te kunnen bieden. Door de sturing op ziekenhuiscijfers is dat voor het grote publiek onvoldoende bekend”, aldus De Wee. ActiZ is blij dat Nederland versoepelt, maar vindt het ook spannend om het effect op de besmettingen te zien en het wellicht nog hogere ziekteverzuim onder personeel.

"De Onderzoeksraad toont aan dat de zorg in Nederland een keten is. Op dit moment lijkt de zorg in de wijk de zwakste schakel die veel invloed heeft op de hele keten, het is belangrijk je dat te realiseren en rekening mee te houden", concludeert De Wee.

Door: Nationale Zorggids