Normal_normal_ouderen_ouderenzorg_dementie

Het verscherpte toezicht op de langdurige ouderenzorg van Stichting Amsta in Amsterdam is beëindigd. Amsta biedt langdurige intramurale ouderenzorg op achttien locaties. De zorginstelling heeft de afgelopen negen maanden verbeteringen doorgevoerd. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die het toezicht hield. 

Tussen maart 2019 en maart 2021 bracht de inspectie negen bezoeken aan vijf zorglocaties van Amsta. Ook sprak het meerdere keren met de raad van bestuur en raad van toezicht. In haar interne controle bleek Amsta tekort te schieten en in de analyse en beheersing van risico’s bij het organiseren van goede en veilige zorg ook.

Cultuurverbetering

Amsta heeft de afgelopen tijd gewerkt aan het verbeteren van systemen, structuren en de cultuur binnen de zorginstelling. De inspectie ziet dat Amsta voortdurend zicht heeft op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Ook is de instelling in staat bij te sturen op zaken die nog niet goed gaan. Met de systemen die zijn opgezet en de investering die gedaan is in veiligheid en openheid binnen de teams faciliteert Amsta een opwaartse lijn, constateert IGJ.

Vertrouwen

De inspectie heeft er vertrouwen in dat Amsta zelfstandig verder kan bouwen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan cliënten. Ook op de locaties die op dit moment nog niet volledig voldoen aan de gestelde normen. Daarom heeft de IGJ het verscherpt toezicht beëindigd. Over negen maanden volgt opnieuw een bezoek aan locaties van Amsta.

Door: Nationale Zorggids