Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie in opkomst

In Nederland is er grote behoefte aan kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, waar wonen gecombineerd kan worden met zorg. Voor opname in een verpleeghuis is de indicatie de afgelopen jaren zwaarder geworden en verzorgingshuizen bestaan niet meer. Directeur Eric van der Linde bij Amadeushuis, onderdeel van Fundis, ziet ook binnen zijn organisatie de vraag toenemen. Onlangs opende het Amadeushuis in Bergambacht en in januari 2022 komt nog zo’n huis in Alphen en in mei van datzelfde jaar ook in Waarder. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Volgens Van der Linde is er een hele logische verklaring voor de populariteit van kleinschalige woonvormen, naast het verdwijnen van het verzorgingshuis: Nederland vergrijst snel en het aantal mensen met dementie neemt daarmee ook toe. Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, maar nog niet in het verpleeghuis terecht kunnen, hebben weinig opties.

Schrikbeeld 

Alzheimer Nederland is blij met de opkomst van passende woonvormen voor ouderen met dementie. De organisatie ziet dat op dit moment voor veel ouderen de stap tussen thuis en het verpleeghuis te groot is. Daarnaast is er een groot schrikbeeld voor verpleeghuizen, waardoor het voor andere woonvormen pleit. “Mensen met dementie blijven nu onverantwoord lang thuis wonen.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky